Under produktion

Människor med utvecklingsstörning har i alla tider och kulturer varit särskilt utsatta för utanförskap och har ofta behandlats på ett sätt som kan beskrivas som skoningslöst och inhumant. I början av nittonhundratalet blev hanteringen av dessa människor allt mer organiserad i Sverige och under åren som följde grundades flera institutioner där människor placerades och levde sina liv isolerade från omvärlden och sina familjer.

Samtidigt som epoken var fylld av optimism och framåtanda svepte en våg av mörker över Europa – vad hände med människorna som inte passade in i tidens ideal? 

Det kunde varit vi är en historia om upprättelse, och den berättas av Emma och Ida, två vänner som båda föddes med olika funktionsnedsättningar.ÅR
MANUS & REGI
FOTO
PRODUKTIONSBOLAG